TON Gateway Panel Özeti: TON ve Daha Geniş Dünya

TON Gateway konferansı kapsamında 10 Kasım’da Jack Booth moderatörlüğünde gerçekleştirilen “TON ve Daha Geniş Dünya” başlıklı panelde Jerry Sun (Microcosm Labs Direktörü), Alicia Kao (KuCoin Genel Müdürü), Danel Basharimov (Bybit VIP İlişki Yöneticisi) ve Issa Zhang (MEXC Yatırım Müdürü) konuşmacı olarak yer aldılar. Konuşmacıların her biri TON’un gelecekteki rotası ve potansiyeli hakkında benzersiz görüşlerini paylaştılar.

S1: TON’un vizyonu ve gelecekteki izleyeceği yol hakkında sizi heyecanlandıran şeyler nedir?

Jerry Sun:

TON ile ilk karşılaşmam bu yılın Mart ayında Tayland’da gerçekleşti. Başlangıçta, TON’un Telegram ile ortaklığı belirgin değildi. Ancak, daha sonra yapılan incelemeler bu işbirliğinin önemini ortaya koydu. Tencent, NetEase ve Alibaba gibi büyük Çinli şirketlerle paralel şekilde, TON’un sosyal medyayı finansal platformlarla entegre etme potansiyeli olduğunu görüyorum. Çin’deki WeChat Pay, Japonya’daki Line Pay ve Kore’deki KakaoTalk örneklerinden de görüldüğü üzere bu yaklaşım dönüştürücü bir role sahip olabilir. TON, Telegram’ın geniş kullanıcı tabanından yararlanarak Facebook’un başaramadığını başarabilir ve küresel kullanıcı kitlesi için sosyal etkileşimden finansal işlemlere kadar her şeyi kapsayan günlük faydaya yönelik bir platform oluşturabilir.

S2: TON’un vizyonunu sizin için özellikle cazip kılan nedir?

Jerry Sun:

Buradaki kilit unsur, TON’un rolünün yeniden tasarlanmasında yatıyor. Birçoğumuzun kriptoya adım atmamızı sağlayan Ethereum ekosisteminden farklı olarak TON, milyarlarca kişinin günlük kullanımını hedefleyerek kitlesel benimsemeye hitap etmektedir. Bu perspektif değişimi, benzeri görülmemiş fırsatların önünü açmaktadır. Örneğin, Ethereum ağındaki GameFi alanında, cüzdan ugulamaları ve blokzincirinden kaynaklanan karmaşıklıklar nedeniyle kullanıcının blokzincirine katılım süreci zahmetlidir. Buna karşılık TON bu süreci sadeleştirerek anında paylaşım ve katılımı mümkün kılıyor. Odak noktamız yeni fikirleri beslemek ve bu yeni, geniş ekosistemde keşfedilmemiş bölgeleri keşfetmektir.

S3: KuCoin’in TON ekosistemi ile ilgili gelecek planlarını paylaşabilir misiniz?

Alicia Kao:

KuCoin, TON’un kitlesel benimsenme misyonuyla uyumlu olarak, Telegram’daki varlığımızı mini uygulamalar aracılığıyla genişletmeyi planlıyor. Amacımız, kullanıcı tabanımızı küresel olarak büyütmek, Telegram’da kullanıcılara sunduğumuz olanakları geliştirmek ve TON geliştirici topluluğunu desteklemektir. Canlı bir ekosistemi teşvik etmek için işbirliği olanaklarını araştırıyor ve milyonlarca Telegram kullanıcısından oluşan kullanıcı tabanımızın sağlam destek ve bilgi edinme olanaklarına sahip olmalarını sağlıyoruz.

S4: TON ile ilgili hibe programı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Alicia Kao:

TON ekosistemindeki geliştiricileri daha iyi bir şekilde desteklemek amacıyla TON Foundation ile ortaklaşa bir hibe programı başlatıyoruz. KuCoin olarak, altı yıllık deneyimimizden, kaynaklarımızdan ve kullanıcı tabanımızdan yararlanarak, bilgi ve deneyimlerimizi onlarla paylaşmaya ve yeni gelişmekte olan bu ekiplere bu yeni ortamda yollarını bulabilmeleri için destek vermeye kararlıyız.

S5: MEXC’in TON blokchain’e yaptığı stratejik yatırımdan ve gelecekteki destek planlarından bahsedebilir misiniz?

Issa Zhang:

MEXC’nin TON Foundation ile ortaklığı bu yılın başlarında başladı. Bir yatırım kolu olarak, MEGATON ve TON Play gibi TON tabanlı projeleri yatırım, listeleme ve pazarlama dahil olmak üzere çeşitli yönlerden desteklemekteyiz. MEXC olarak TON Teminatlı Borçlanma projesinin başlatıldığını duyurmaktan heyecan duyuyorum; bu proje, kullanıcıların borsamızda TONcoin için sıfır işlem ücreti avantajıyla önemli düzeyde USDT kredileri kullanmaları karşılığında teminat olarak TONCoin’i kullanabilmelerine olanak sağlamaktadır.

S6: TON’un hangi yönleri sizi bu blokchain’in geleceği konusunda iyimser kılıyor?

Issa Zhang:

TON blokchain’in yenilikçi teknoloji ve Telegram’ın kullanıcı tabanıyla entegrasyonunun eşsiz birleşimi, onu Web 2.0 ve Web 3.0 arasındaki boşluğu doldurmak üzere benzersiz konuma taşımaktadır.

Alicia Kao (KuCoin):

TON geliştirici topluluğu içindeki enerji ve adanmışlığı çok net bir şekidle görebiliyoruz. Halka açık diğer blokchain’lerde çok sayıda proje bulunmasına karşın, TON büyüme ve inovasyon için hâlâ geniş fırsatlar sunuyor. TON ile işbirliğimiz stratejik bir işbirliğidir ve bir sonraki boğa piyasasında önemli gelişmeler için iyi bir konum almamızı sağlıyor.

Q7: Jerry, geriye dönüp baktığınızda, sizi TON üzerinde proje geliştirmeye motive eden şey neydi?

Jerry Sun:

TON’a odaklanma kararı üç temel faktör tarafından şekillendirildi. İlk olarak, iş perspektifinden baktığımızda, Ethereum’un başarılarının ötesinde yeni fırsatlar aradık. İkinci olarak, özellikle yeni Web 2.0 kullanıcılarına hitap eden yeni bir ekosistemin zorluklarını kavramak istedik. Son olarak, teknik değerlendirmemiz bize TON’un üstün blok zinciri mimarisine sahip olduğunu gösterdi. Microcosm Labs olarak girişimlerimiz TON’un ötesine uzanıyor, ancak TON’a odaklanmamız, teknolojik yenilik, iş potansiyeli ve Telegram ile stratejik uyumun getirdiği eşsiz uyumla destekleniyor.

SON

“TON ve Daha Geniş Dünya” , TON blokchain’inin mevcut durumu ve geleceğe dair beklentileri hakkında geniş bir genel bakış sağlamakla kalmadı, aynı zamanda özellikle Microcosm Labs Direktörü Jerry Sun’un derin bilgi ve deneyimlerini bizlerle paylaşmasını da sağladı. Sun’ın bakış açıları TON’un stratejik ve yenilikçi potansiyeline ışık tutmaktadır.

Jerry Sun’ın TON ile ilk karşılaşması ve ardından TON’un Telegram ile ortaklığının gerçekleşmesi hakkındaki düşünceleri özellikle etkileyiciydi. Sun konuşması sırasında, TON ile Tencent, NetEase ve Alibaba gibi büyük Çin teknoloji devleri arasında ilgi çekici paralellikler kurarak TON’un sosyal medya ve finansal platformların entegrasyonunda devrim yaratma potansiyelini ortaya koydu. Bu karşılaştırma, Asya’daki WeChat Pay ve Line Pay gibi platformların başarısı göz önüne alındığında özellikle önemlidir ve Telegram’ın geniş kullanıcı tabanından yararlanma noktasında TON için de benzer bir dönüştürücü potansiyele işaret etmektedir.

Sun’ın TON’u, sosyal etkileşimden finansal işlemlere kadar her şeyi kapsayan, küresel bir kitle için günlük fayda sağlayan bir platform olarak görme vizyonu, TON’u blok zinciri alanında benzersiz bir oyuncu olarak konumlandırıyor. Bu vizyon panel kapsamında ele alınan, TON’un kitlesel benimsemedeki rolünü ve blok zinciri teknolojisini günlük yaşamın bir parçası haline getirme potansiyelini vurgulayan daha geniş konu başlığıyla da uyumludur. Sun, TON’un teknolojik inovasyon, iş potansiyeli ve Telegram ile stratejik uyumun benzersiz karışımına vurgu yaparken, diğer panelistlerin görüşleriyle birlikte TON’un dijital çağda kullanıcı etkileşimini yeniden tanımlama potansiyelinin de altını çizdi. TON gelişmeye devam ettikçe, blokzinciri teknolojisini günlük yaşamın pratik ve ayrılmaz bir parçası haline getirme vizyonuyla blokzinciri ortamında önemli bir etki yaratmaya hazırdır.

Ayrıca, KuCoin’in Telegram ile entegrasyonu ve MEXC’nin TON tabanlı projelere yatırımı gibi stratejik ortaklıklar ve girişimler, TON’un altyapısına ve geniş bir uygulama ve hizmet yelpazesini destekleme kabiliyetine duyulan güvenin arttığını göstermektedir. Bu işbirlikleri sadece yatırım ve geliştirme ile ilgili değildir; sürdürülebilir, yenilikçi ve kullanıcı dostu bir topluluk ve ekosistem inşa etmekle de ilgilidir.